Hallo Brüederli!!!

Do e paar Belder (12) vo dinere Harley... Si send öppe 200 - 500 KB, aber verchliineret (Zoomet)
Chönntsch sie ou of em PC oder wo ou emme speichere, de send Belder grösser.

Zersch emol e Gsammtaasecht, dass's weisch wie er jetz usgseht! Scheisse!!!

 

 

Onder de Motor hani die Platte gleit, wot bem Vorderrad gsesch, dass s räschtleche Öl ned de Bode versabberet.
Öbrigens, esch d Batterie emmer so z gseh gsi?  Donkt mi komisch. Fählt do ned e Abeckig?
Wenn jo, het sech die öppe glöst ond esch onder s Henderrad cho ond besch of dere usgrötscht??????????

 

S Kokpit, aber das het me jo scho det gseh.

 

Das wär s Vorderrad met em Tatsch!!! das gsesch ou of de obere Foti! D Brämsschibe esch so weni gseh ha no guet, resp. rond.

 

Länker met em defekte Spiegu (Sorry, Beld wär eigentlech Hochformat)

 

Tank met de Büle (wär ou Hochformat), esch aber schlächt ersechtlech. Aber du weisch jo no wener usgseh het.

 

Das esch de Aschlag vom Länker, do het's der de "Schweissponkt" abgschärt ond de esch der de Länker e Tank ine --> Büle

 

Beld von de Ölwanne --> Ress, 1 Schrube abgfegget, 1 dito ond chromm. Send das ou no Ress om d Schrube ome?
Onde dore bem Motorblock hani nüt fescht gstellt, dass öppis sötti hopps si!!!

 

Wiiterei Chratzspure

 

Do gsesch genau, wes gfegget het ond e Ress gäh het! Esch verdammt dönn die Schale!!!....  Ebe, Kevlar... gäu!!

 

S Fäderbei, het chli Chratzspure, di obere Schrube esch ou echli e Metliideschaft zoge worde, aber sösch...

S Heck..... Ou do, d Brämsschiibe gseht ou no gut us, vom Scheff us!

 

Ond no de Helm.

Dami nomou!!

 

Zeig die Belder gschiiter ned de Bea!!!!
So, also, trotzdem schöni Ferie, ond der zwe händ de Sorg met de Bikes, he!!!!

Gruess, Chregu